Work-In-Work – En unik workshop om stress och hållbarhet

Work-In-Work är ett nytt, helt unikt företagskoncept för hållbara medarbetare och företag. Under en till tre timmar mixas föreläsning och sång med övningar i mental träning, “Work-In”, för inspiration och ökad kunskap kring stress, återhämtning och hållbarhet.

I en tid där stressrelaterad ohälsa ökar lavinartat behöver både människor och organisationer hitta nya sätt att förhålla sig till stress, tid, tillgänglighet m.m. Under en Work-In-Work ges enkla övningar för att praktiskt träna de mentala förmågor som krävs för hantera den press och stress som ofta förekommer både på arbetsplatsen och i privatlivet. Sångerna, där texterna vävs in i föreläsningstemat, fungerar som inspiration och underhållning och ger även tid för reflektion kring föreläsningsdelarna. Jämfört med en traditionell föreläsning fördjupas kunskaper och erfarenheter med hjälp av övningar och reflektionstid där sången ofta når bortom orden och fram till känslan vilken är viktig för beslut och för att kunna genomföra en förändring.

Precis som en Work Out fokuserar på att bygga muskler till vår fysiska kropp kan vi genom träning av hjärnan, Work-In, förändra hjärnan så att vårt beteende påverkas. På så sätt erhålls en större motståndskraft mot den långvariga stress som kan ge utmattning, sömnsvårigheter, nedstämdhet och sänkt prestation och motivation.

Många företag och organisationer är idag bra på att arbeta med hållbarhetsarbete, CSR-arbete, men utan hållbara människor i organisationen blir det en omöjlig uppgift att driva en hållbar verksamhet. I Work-In-Work fokuseras därför på individen och detta ses som ett nödvändigt komplement till det organisatoriska och strategiska arbetet.

Johanna Palmqvist är beteendevetare,sångerska och föreläsare som under många år föreläst kring hållbara människor, kommunikation och hjärnan. Hon har en bakgrund från näringslivet där hon arbetat som bl.a. VD, chef, HR-konsult och ekonom. Hon är även utbildad Mindfulnessinstruktör, MediYoga instruktör, HRV-tränare och väljer nu att även lyfta in sången som en del av hållbarhetsarbetet.

“Genom sången går det att nå fram till människor som inte annars varit öppna för att tänka nytt eller att förändra. En sång väcker olika känslor och tankar hos olika människor och kan nå fram på ett djupare plan. Att få ge människor en stund av att bara vara och reflektera under en föreläsning är otroligt värdefullt och när sången berör så blir det en förstärkning av det redan sagda eller upplevda. Dessutom är det underbart att få sjunga i en företagsmiljö där förståelsen för känslans funktion och värde behöver öka för att människor ska förbli hållbara”.

Work-In-Work kan ersätta en traditionell föreläsning om stress och hållbarhet och framförs med Johanna Palmqvist på sång/föreläsning samt Johan Westre på piano. Föreställningen fungerar också perfekt vid exempelvis en Kick-off eller företagsevenemang där man både vill erbjuda underhållning och ett relevant innehåll. Föreställningen är lättsam trots det allvarliga ämnet och musiken är en blandning av kända låtar och egenskriven musik för sång och piano i en crossover från pop, visa, jazz till klassisk musik.

Kontakta oss på johanna@gowide.se för bokning och mer info.