Events

Att vara sångerska är för mig mycket mer än “bara” musik. Som sångerska har jag möjlighet att förmedla ett budskap, att påverka och att inspirera. Min repertoar består därför av en mix av många olika geners alltifrån soul, gospel, pop och jazz till musikal, klassiskt och opera. För mig är det glädjen att få välja sånger utifrån textinnehåll, känsla och melodi som avgör om det är ett stycke för mig oberoende av gener.

Jag sjunger på fester, bröllop, dop och begravningar och gör egna konserter och föreställningar.

Konserter och föreställningar
Jag har både konserter och föreställningar, men vad är egentligen skillnaden?
När jag gör en konsert, är det fokus på musiken. Jag framför sånger som står för sig själva där jag kort presenterar varje stycke tillsammans med korta egna reflektioner. Här kan det vara genre som styr låtval, eller lokal eller musikerna jag spelar med. Exempelvis kan det vara en jazzkonsert, en crossoverkonsert eller en klassisk konsert.

När jag gör en föreställning, är musiken underordnad temat. Med hjälp av teman som tex.
En föreställning om känslor Det är DITT liv, Att hålla ihop skapas en helhet där musiken, sångernas texter och mina ord byggs samman till en helhet utifrån det aktuella temat.

Både föreställningar och konserter framförs på Skeppar Karls Salong i Lärkstaden, Stockholm och kan även bokas för att framföras på annan ort/plats/företag.

Sättningen är i grunden sång och piano, men går att variera utifrån förutsättningar i lokalen

Välkommen med din förfrågan till johanna@gowide.se!