Inspirandrum – stresshantering

Johanna är, tillsammans med Maria Henriksson, grundare till Inspirandrum och arbetar utöver musiken också med att föreläsa och hållbarhetsträna grupper och individer i Inspirandrum.  En del av hennes konserter och föreställningar görs i samarbete med Inspirandrum och de båda verksamheterna överlappar varandra naturligt.

Inspirandrum står för Inspiration och Andrum och verksamheten syftar till att ge människor kunskap, miljöer och verktyg för att kunna förbli hållbara i ett många gånger stressigt samhälle.

Välkommen att läsa mer på Inspirandrums hemsida och kontakta Johanna för förfrågningar kring föreläsningar rörande stress, återhämtning, stressade hjärnor, Mindfulness, MediYoga, HRV-träning eller individuell coaching & hållbarhetsträning.