Om Johanna – sångerska

Johanna är utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och är utöver det också beteendevetare, Mindfulness- och MediYoga instruktör, HRV-tränare och certifierad inom kommunikation och bemötande.

Efter att hon slutade sina studier på Musikhögskolan har hon i många år arbetat brett med HR-arbete, ledarskap och som ekonom och 2009 grundade hon sitt första företag med målsättningen att utveckla organisationer och människor. Hon har sedan dess hållit föreläsningar och utbildningar inom bl.a. kommunikation & bemötande och stresshantering medan hon sjungit vid sidan av sitt arbete. De senaste åren har sången återigen fått mer och mer fokus och nu kombineras sång och föreläsningar i konserter och föreställningar. Tidigare har Johanna bl.a. sjungit och varit solist i Credokören och Celebration Gospelchoir, som båda turnerat i USA och gjort flera inspelningar. Hon har också sjungit i flera andra konstellationer, på fester, bröllop, dop m.m.

Johanna har genom åren mött många enastående människor som av olika skäl inte förmått vara hållbara utan tappat ork, glädje och engagemang då stress och upplevda krav blivit för stora. Ur denna erfarenhet har växt fram ett starkt engagemang för individens hållbarhet. För Johanna själv är sången livsnödvändig och med musikens hjälp upplever hon att kan nå människor bortom orden och intellektet.

Johanna vill genom sång och föreläsningar inspirera människor, förmedla kunskap och väcka tankar kring det mänskliga och göra skillnad för människor så att de kan hitta och våga följa sin inre kompass och förbli hållbara ett helt liv.

Läs mer om Johanna och hennes arbete kring stress och återhämtning på www.inspirandrum.se